خودآموز آواز ایرانی تماس
آواز بعدی
آواز قبلی


Balatarin
آواز امروز

هر چه هست اینجا و اکنون عالی است

mp3   real
دسته بندی آوازها
بر اساس مایه و مقام
شعر آواز

آدمی اندر پی عمر دراز ..با دو صد امید و با راز و نیاز
می زند بر جان خود هفتاد بند .. تا کند هفتاد خود هفتاد و چند
می خرد بیماری و ذلت به جان .. تا خرد این جنس را حتی گران
گوییا مام زمان آبستن است .. و این دو روزش نوبت زاییدن است
او مکلف تا ببیند کودکش .. تا چه آورده برایش پیش کش
غافل از اینکه نویی در کار نیست ..کار هستی جز همان تکرار نیست
چون که نیکو بنگری این داستان ..جمله باشد قصه های باستان
الغرض چشم امید از او بدار .. منتظر بر در نمان و هوش دار
کاین جهان بی مروت بر درش ..خواجه ناید , در ببند و پا بکش
هر چه داد او داد , افزون تر مخواه ..جسم و جان خود برای او مکاه
یک دو روز خوب با کیفیتی ..بهتر از صد سال , بی خاصیتی
چون که خاصیت نباشد مرگ به ..گر بیفتد از درخت آن برگ به
گر بچسبد برگ خشگی بر درخت ..که نمیخواهم ز آغوش تو رفت
زشت گرداند چهره او در شتا ...نبود این آیین نیکی و فتا
ما چو برگ سبز پر آب آمدیم .. از برای اوفتادن آمدیم
گر نمی سازیم شهد و شیره نیک .. وقتن رفتن گشته بی اما و لیک
ما همه برگیم برگ یک درخت ..لیک همچون برگ , غافل از درخت
ما همه افتیم لیک او ماندگار ..تا بسازد برگ نو در هر بهار
کاش میشد آن درخت خویش دید .. رازهای ما کمی می شد پدید
کز برای کیست شیره ساختن ... آمدن جان کندن و جان باختن
لیک هست این آرزویی بس محال .. آدمی را کس نداده این مجال
قرن ها بگذشت و ما غافل تریم ..با دو صد علم و هنر جاهل تریم
آن سوالاتی که سقراط از خود نمود .. صد هزاران تلخ تر نک رخ نمود
آن جواباتی که افلاطون بداد ..بعد صد ها سال کس بهتر نداد
پس بدان امید کشف راز نیست .. این معما را کسی همراز نیست
زین سبب بهتر بود برگی کنیم ..شیره سازیم و جوانمرگی کنیم
چون که وقت اوفتادن مان رسید .. بال بگشاییم زیبا و رشید
ما چو برگ سبز پر آب آمدیم .. از برای اوفتادن آمدیم
ای خوش آن برگی که این انجام دید ..در تنور شیره سازی جان دمید
لحظه ای از واهمه ی پژمردگی ..هم نداد او تن به یاس و مردگی
گر که پیدا نیست ما را آن درخت ..در رگ ما شهد و شیره هست زفت
پیش رو مان آفتاب جان گشا ..هم نفس با جمله ذرات هوا
یکسره مشغول دم , و بازدم ..آب در ما جاری از چشمه ی عدم
باد خواند نغمه ها در گوش ما .. رقص ما زیبا و خوش , جلوه نما
هر چه هست اینجا و اکنون عالی است ..حرف فردا پوچ و بس تو خالی است
غصه دیروز از فردا بتر ..کس ندیده از خیالاتش ثمر
آنکه گفت او که غنیمت دان تو وقت...نیک دریابیده بود این را ز وقت
گفت مولانا هم اندر مثنوی ...آن کتاب پر عیار معنوی
"صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق .. نیست فردا گفتن از شرط طریق
هست هشیاری ز یاد ما مضی ..ماضی و مستقبل ات پرده خدا
یعنی امروزت اگر بی حاصل است ... بی گمان فردات بی حاصل تر است
یعنی ار تو باختی امروز را ..لاجرم بازی , یقین هر روز را
یعنی "اکنون" زندگی از آن توست ..دیشب و فردا همه زندان توست
دی برفت و نامده فردا هنوز...آنچه نقد است اینک است امروزه روز
آفرین بر آنکه قدر وقت داشت ... بذر شادی در درون وقت کاشت
شادی بهره گرفتن زانچه هست..شادی قسمت نمودن هر چه هست
گر ندانی آخر کار جهان... لا اقل این لحظه را تو قدر دان
شاد باش و شادی آر و شاد کن ... روزگار خلق و خویش آباد کن
صد هزاران لطف اندر شادی است ..شادی آغاز خوش آبادی است
اینهمه گفتم که گویم بی خیال ..گر که باشد زندگی مان را زوال
اینهمه گفتم که گویم همچو برگ.. مضمحل سازیم در خود ترس مرگ
اینهمه گفتم که گویم روزگار...دائما یکسان نماند در بهار
اینهمه گفتم که گویم لحظه ها ...می گریزند از بر ما تیز پا
پس در این لحظه همین لحظه خوش است ..باقی آن قصه های ناخوش است
هر چه گویم باز هم کم گفته ام .. لیک شادم کانچه باید گفته ام
تو خطاب گفته هایم نیستی..با خودم هستم جوان تو نیستی
کس چو من محتاج این اندرز نیست...بهتر از این در جهان اندرز چیست؟

(ع م ت)

موسیقی آواز

نکته موسیقایی ندارد.

رده: دکلمه . 
۳ اردیبهشت ۱۳۹۵     April 22, 2016
آواز بعدی  آواز قبلی
نظر شما (۱)
برای شنیدن آوازها به طور پیوسته ، اینجا را کلیک کنید.

وبلاگ دوستان

اگر مایلید از بروز شدن این وبلاگ با ایمیل مطلع شوید، آدرس ایمیلتان را در زیر بنویسید و دکمه ثبت نام را بزنید.